IFIA-LEDEN
IFIA-leden die het primaire orgaan van IFIA vormen, worden ingedeeld in drie categorieën: volledig, corresponderend en samenwerkend op basis van hun stemstatuut, datum van oprichting en soort activiteiten.
Afbeelding is niet beschikbaar
Slider

ALLE LEDEN VAN IFIA

IFIA leden die het primaire lichaam vormen van IFIA zijn onderverdeeld in drie categorieën Volledig, Overeenkomstig en Samenwerkend op basis van hun stemstatus, datum van oprichting en soort activiteiten.

De taken en verantwoordelijkheden van elke categorie zijn afgebakend op hun specifieke pagina's. Over het algemeen kunnen de verantwoordelijkheden in de volgende gevallen worden samengevat:

 • Helpen om de belangrijkste doelen van IFIA te bereiken
 • Deelnemen aan IFIA-evenementen
 • Het jaarverslag indienen bij het IFIA-secretariaat
 • Het jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage tijdig betalen

De verenigingen die van plan zijn lid te worden van IFIA, kunnen de procedure starten door de vereiste acties op te nemen die worden beschreven in IFIA-lid worden.

Als Inventor and Inventions Association profiteert u van onderstaande diensten:

 • Verbeterde zichtbaarheid van de ledenorganisatie door weergave van het ledenlogo en contactgegevens op de website en database van IFIA
 • Meer bereik, erkenning en internationale interactie met het IFIA-brede netwerk van lidstaten
 • speciale aanbiedingen voor deelname aan internationale uitvindingen van IFIA, waaronder gratis accommodatie, stand en lokale transfers
 • de mogelijkheid om contact te leggen met belangrijke internationale spelers uit het bedrijfsleven, de academie en instellingen
 • de mogelijkheid om innovatieve kennis uit te wisselen op IFIA-congressen, conferenties en fora
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan innovatieprocessen, beleidsvorming, belangenbehartiging en vertegenwoordiging
 • Promotie van de verenigingsactiviteiten via professionele publicatie door IFIA
 • Bijdrage aan de commercialisering van uitvindingen via verschillende platforms
 • Organisatie van trainingsworkshops over IP met medewerking van WIPO

Corresponderende leden

blanco

Samenwerkende leden

blanco

Kandidaat-leden

blanco

ALLE LEDEN VAN IFIA