IFIA VOLLEDIGE LEDEN

IFIA Volwaardige leden hebben een stemstatus in de Algemene Vergadering en omvatten nationale verenigingen waarvan de doelstellingen en activiteiten in grote lijnen overeenkomen met die van de Federatie en de statuten van de Federatie.

Samenvatting van de rechten:

Spreek en stem op de Algemene Vergadering.
Geschiktheid voor IFIA-bestuursorganen.
Hoogste IFIA's diensten en beste aanbiedingen voor evenementenregistratie, enz.
Accreditatie (IFIA-certificaat van volledig lidmaatschap).

Profiel:

Nationale uitvinders / innovatorverenigingen / instellingen / verenigingen

Verenigingen van wetenschappers, onderzoekers, ondernemers

Innovatiecentra en onderzoekscentra

kandidaat

De vlaggen waarop een blauw punt is ingevoegd, worden geïdentificeerd als kandidaat-leden. Kandidaat-leden zijn nationale verenigingen in de beginfase van de ontwikkeling of verenigingen die verzoeken om volledig lid te worden. Ze hebben geen stemstatus. Als ze sterk deelnemen aan IFIA-activiteiten, kunnen ze worden aanvaard als volwaardige leden na goedkeuring van het Executive Committee.

VOLLEDIGE LID Verantwoordelijkheden

Volledige leden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende activiteiten om IFIA-doelen te promoten:

1. Deelname aan IFIA-evenementen (minstens een keer per jaar)

2. Deelname aan vergaderingen van de Algemene Vergadering die tweejaarlijks worden gehouden (aanwezigheid van Gewoon Lid is verplicht. Anders wordt van hen verwacht dat zij een volmachtbrief sturen waarin een ander lid wordt gemachtigd om te stemmen. Niet deelnemen aan twee opeenvolgende Algemene Vergadering-vergaderingen zal leiden tot schorsing van het volledige lidmaatschap )

3. Indiening van het jaarverslag bij IFIA
ik. Het aantal actieve leden van de vereniging
ii. Het aantal georganiseerde nationale of internationale evenementen zoals educatieve workshops, tentoonstellingen, seminars, conferenties of congressen en etc.
iii. Een volledig rapport van uitvindingen die op de markt worden gebracht
iv. Indiening van het meest recente rapport over het leiderschap van de entiteit
v. Indiening van een verslag over de deelname aan het IFIA-evenement
4. Betaling van de jaarlijkse contributie te zijner tijd

Indien een van de gewone leden niet handelt op basis van de bovengenoemde criteria, presenteert het voorzitterschap een verslag van hun gebrek aan activiteit aan het uitvoerend comité, wordt hun lidmaatschap opgeschort en wordt hun lidmaatschapsstatus bepaald in de volgende generaal Vergadering.