Nationale en internationale innovatiesubsidies en financieringsmogelijkheden

Het IFIA-partners Er wordt geadverteerd dat financieringsmogelijkheden voor uitvinders in verschillende sectoren, waaronder energie, milieu en gezondheid, bijdragen tot de ontwikkeling van een veiligere en betere wereld.

De innovatiesubsidies en financieringsmogelijkheden in verschillende sectoren, waaronder energie, milieu, robotica, geneeskunde, civiele techniek, ruimte, voertuig, slimme woning en steden, gezondheid, gereedschappen, machines, monteur, chemie, jeugd- en vrouwenvernieuwers en enz ... zijn geadverteerd om de idee-eigenaren, uitvinders en innovators aan te moedigen hun aanvragen in te dienen en bij te dragen aan de ontwikkeling van een veiligere en betere wereld. De aanvragen worden beoordeeld door het desbetreffende expertbestuur en aan de geselecteerde wordt financiering aangeboden in de vorm van prijzen / prijzen en beurzen. De aanvragen moeten binnen de gestelde termijn zijn afgerond.

Laad meer
Vertalen »