IFIA Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering van IFIA wordt om de twee jaar gehouden, op elk moment dat de Algemene Vergadering of het Uitvoerend Comité beslist om beslissingen te nemen over kwesties die van cruciaal belang zijn voor IFIA, zoals de verkiezing van de president en de leden van het Uitvoerend Comité, waarbij het algemene beleid en de programmastrategie voor IFIA worden bepaald , het bepalen van het jaarlijkse inschrijvingsbeleid, het wijzigen van de statuten, het verwijderen van leden en het goedkeuren van de door het secretariaat voorgestelde criteria voor de verkiezing van de president en de leden van het uitvoerend comité.

De buitengewone vergaderingen van de Algemene Vergadering worden georganiseerd wanneer de president dit nodig acht of wordt door ten minste een vijfde van de gewone leden schriftelijk aan het secretariaat gevraagd. De leden van het Uitvoerend Comité kunnen aan de Voorzitter een verslag voorleggen waarin wordt voorgesteld dat een buitengewone vergadering nodig is. De oproeping bevat een voorlopige agenda en de afgevaardigden kunnen binnen een maand verdere punten aan de agenda toevoegen.

Alle leden kunnen deelnemen aan de discussies, maar alleen gewone leden hebben stemrecht. Ieder volwaardig lid heeft één stem. Een afwezige delegatie kan ook bij volmacht stemmen voor een of meer agendapunten bij het secretariaat.

Na de verslagen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering over de periode 2008-2014 worden gepresenteerd:

Vertalen »