IFIA Europees netwerk

Europese uitvinders

IFIA European Network is een werkgroep van IFIA onder direct gezag van de president, bestaande uit Europese IFIA-leden om innovatie op Europees niveau te bevorderen.

De belangrijkste functies van dit netwerk zijn het leggen en onderhouden van goede en regelmatige contacten met het Europees Parlement, de Europese Commissie en het leggen van contacten met het Europees Octrooibureau (EOB) om het opstellen van octrooiaanvragen te vergemakkelijken.

IFIA EUROPEAN INVENTOR NETWORK OM INNOVATIE TE STIMULEREN

Definitie

1. Dit is een werkgroep van IFIA. Het bestaat uit Europese IFIA-leden die hun deelname aan het IFIA EUROPEAN INVENTOR NETWORK TO FOSTER INNOVATION (zoals hierboven Netwerk) verklaren.

2. Het netwerk betekent dat het deel uitmaakt van IFIA, onder direct gezag van de president, en onder toezicht van het uitvoerend comité (ExCo).

3. Het netwerk zal daarom:

(i) activiteiten uitvoeren waartoe is besloten door de Algemene Vergadering (GA) of de ExCo,

(ii) handelen volgens de algemene of specifieke instructies van de president,

(iii) de president nieuwe activiteiten voorstellen,

(iv) rechtstreeks rapporteren aan de president.

Landen

4. De geografische bevoegdheid van het netwerk is niet beperkt tot de lidstaten van de EU, maar van de Atlantische Oceaan tot de Oeral.

5. Het zal echter het EU-beleid ten opzichte van enkele andere Europese landen in de gaten moeten houden.

Functies en activiteiten

6. De belangrijkste functies van het netwerk zijn:

(a) Goede en regelmatige contacten leggen en onderhouden met het Europees Parlement, de Europese Commissie, via de relevante directoraten, eenheden in Brussel en Luxemburg.

(b) Relaties aangaan en onderhouden met de belangrijkste lobby's in Brussel, met name de 2 Europese NGO's die de kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen.

(c) betrekkingen aangaan en onderhouden met sommige EP-afgevaardigden en / of hun kantoren.

(d) Contacten leggen met het Europees Octrooibureau (EOB).

Financiën

7. IFIA vraagt ​​haar leden geen extra kosten,

8. De kosten van het netwerk worden betaald uit de IFIA-begroting

Beleid

9. Het netwerk moet een neutraal orgaan blijven, evenals de IFIA waarvan het deel uitmaakt. Dit betekent dat de afdeling:

(i) de oorzaak van een bepaald land of een bepaalde groep landen niet bevorderen,

(ii) het door IFIA GA en / of ExCo vastgestelde beleid implementeren.

Richting

10. De werkzaamheden van het netwerk worden geleid door de voorzitter en de coördinatoren.

11. De coördinatoren worden gekozen door ExCo.

12. Het netwerk wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden die door de president zijn toevertrouwd.

Laad meer
Vertalen »