Slider

Leden van het IFIA Executive Committee

IFIA Leden van het Uitvoerend Comité die uit maximaal een derde van de IFIA-leden bestaan, worden door de Algemene Vergadering voor twee jaar gekozen. Zij zorgen ervoor dat de besluiten van de Algemene Vergadering worden uitgevoerd binnen de middelen van IFIA, zijn verantwoordelijk voor de werking van elke verdere commissies en werkgroepen van IFIA, en onderzoeken lidmaatschapsaanvragen voor de verschillende lidmaatschapsklassen. De leden van het Executive Committee komen tweemaal per jaar bijeen en werken vrijwillig.

Overeenkomstig de IFIA-statuten en de goedkeuring van de leden van het Executive Committee van het IFIA, wordt van de kandidaten van het Executive Committee verwacht dat zij hun verzoek naar het IFIA-secretariaat sturen via een formele brief met de handtekening van het hoofd van de vereniging dat de lidmaatschapsbijdragen heeft betaald. Degenen die twee van de laatste IFIA-vergaderingen niet hebben bijgewoond, komen niet in aanmerking voor de kandidatuur van het Uitvoerend Comité. De gekozen leden werken vrijwillig.

Standpunten van IFIA EXCO-leden - IFIA EXCO-leden geven hun mening
ind_exco2019_de
Exco6

Leden

criteria

Exco-leden moeten aan de volgende criteria voldoen:

1. Bereidheid en vermogen om de tijd en middelen te betalen die nodig zijn voor IFIA-werk

2. Beschikken over de kennis en capaciteit om bij te dragen aan de missie en strategie van IFIA

3. Beschikken over voldoende ervaring en kennis over IFIA-activiteiten

4. Neem sterk deel aan IFIA-activiteiten en -bijeenkomsten

5. Wees minimaal 2 jaar lid van IFIA

de deelnemers van World Invention & Innovation Forum 2019