IFIA Algemene Vergadering

De gewone algemene vergadering van IFIA wordt om de twee jaar gehouden op elk moment dat wordt besloten door de algemene vergadering of het uitvoerend comité om beslissingen te nemen over kwesties die van cruciaal belang zijn voor IFIA, zoals de verkiezing van de president en de leden van het uitvoerend comité, het bepalen van het algemene beleid en de programmastrategie voor IFIA , het bepalen van het jaarlijkse abonnementsbeleid, het wijzigen van de statuten, het verwijderen van leden en het goedkeuren van de criteria die zijn voorgesteld door het secretariaat voor de verkiezing van de president en leden van het uitvoerend comité

De buitengewone vergaderingen van de Algemene Vergadering worden georganiseerd wanneer de president dit nodig acht of wordt door ten minste een vijfde van de gewone leden schriftelijk aan het secretariaat gevraagd. De leden van het Uitvoerend Comité kunnen aan de Voorzitter een verslag voorleggen waarin wordt voorgesteld dat een buitengewone vergadering nodig is. De oproeping bevat een voorlopige agenda en de afgevaardigden kunnen binnen een maand verdere punten aan de agenda toevoegen.

Alle leden kunnen deelnemen aan de discussies, maar alleen gewone leden hebben stemrecht. Ieder volwaardig lid heeft één stem. Een afwezige delegatie kan ook bij volmacht stemmen voor een of meer agendapunten bij het secretariaat.

Na de verslagen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering over de periode 2008-2014 worden gepresenteerd:

Verslagen van vergaderingen van de algemene vergadering

IFIA Algemene Vergadering: vijfendertigste sessie

IFIA Algemene Vergadering: vierendertigste sessie

IFIA Algemene Vergadering: Drieëndertigste Sessie

IFIA Algemene Vergadering: Dertigste zitting in Neurenberg

IFIA Algemene Vergadering: tweeëndertigste zitting

IFIA Algemene Vergadering: eenendertigste sessie