IFIA Jeugdafdeling
Een geesteskind van de International Federation of Inventors 'Associations, werd opgericht in juni 1995.
IFIA & JEUGD?
Het begint allemaal met een JONGE UITVINDERS
Slider

Jeugdafdeling

IFIA heeft altijd beweerd dat het hebben van een moderne en technologisch geavanceerde samenleving diep geworteld is in het uitrusten van de jonge generatie met innovatieve kennis, vaardigheden en hulpmiddelen. Jonge mannen en vrouwen hebben het potentieel, de creativiteit en de moed om verandering in de samenleving te bewerkstelligen, invloed uit te oefenen in de wereld en innovatieve oplossingen te bedenken voor de bestaande problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.

De primaire focus van de activiteiten van IFIA is het versterken van jonge vrouwen en mannen en het creëren van een stimulerende omgeving voor jongeren om innovatieverandering te stimuleren op basis van het jongerennetwerk. Via dit netwerk krijgen de ingenieuze jongeren een uitgelezen kans om samen te komen en innovatieve acties te ondernemen.

Daartoe organiseert IFIA jaarlijks verschillende uitvindingen voor de jonge uitvinders om hun baanbrekende innovaties te vertegenwoordigen en om een ​​aandeel te hebben in de ontwikkeling van hun steeds veranderende samenleving.

IFIA JEUGDNETWERK:

Een geesteskind van de International Federation of Inventors 'Associations, werd opgericht in juni 1995. Voordat dit project werd gelanceerd, werd een uitgebreide studie gemaakt. Er is een vragenlijst naar alle aangesloten verenigingen gestuurd; er is een enquête gehouden; in Warschau werd een expertbijeenkomst gehouden; besprekingen vonden plaats in het kader van de IFIA General Assembly, alsook tijdens twee vergaderingen van het Executive Committee.

College van Deskundigen Jeugdnetwerk 

Winfried Sturm, afdelingshoofd

Stephen Key, medeoprichter van InventRight

blanco

Marcelo Vivacqua, ABIPIR-voorzitter

blanco

Radwan Chouaib, EC Membe

Radwan Chouaib

Tom Gray, CEO van Make48

blanco

HOOFDDOEL:

Nationale en lokale uitvindersverenigingen aanmoedigen om bij te dragen aan de bevordering van creativiteit en inventiviteit bij meisjes en jongens.

HOOFDACTIVITEITEN:

Nationale uitvindingswedstrijden: IFIA moedigt uitvindersverenigingen en haar andere leden aan om dergelijke evenementen te organiseren of eraan deel te nemen.

AWARDS:

Diploma's, certificaten, boeken, gebruikte postzegels van over de hele wereld en een eenjarig gratis lidmaatschap van IFIA worden op verzoek van IFIA-leden aangeboden in het kader van de nationale wedstrijden. Gelijkaardige prijzen worden aangeboden in het kader van regionale en / of internationale wedstrijden of tentoonstellingen.

Van een nieuwsbrief naar een webpagina. Van december 6 tot juni 4 werden zes (1995) nummers van een vier pagina's tellende tweejaarlijkse nieuwsbrief, IFIA-YOUTH, gepubliceerd. Sinds begin 1999 werd besloten de publicatie van de nieuwsbrief stop te zetten en in plaats daarvan een substantiële Webaanwezigheid op Jeugd, die nu onder meer de relevante basisinformatie bevat die eerder is gepubliceerd. De rol van deze webpagina blijft vooral die van katalysator ter ondersteuning van de hoofddoelstelling van IFIA-YOUTH.

Verplichtingen van leden

Van de aangesloten verenigingen van het IFIA Youth Network wordt verwacht dat ze de volgende doelen bereiken:

- Organiseer gerelateerde workshops en seminars op scholen of universiteiten

- Technische assistentie aanbieden met betrekking tot IP

- Bewustmaking van IFIA International Exhibitions

- Creëer een netwerk met verenigingen die lid zijn van het IFIA Youth Network

- Deel ervaringen en vaardigheden met de leden

- Organiseer jaarlijkse bijeenkomsten om de ontwikkelingen te bespreken

- Deel de succesverhalen van uitvinders met de leden en het IFIA-secretariaat

- Organiseer nationale of internationale jeugdwedstrijden, Olympiades of tentoonstellingen over uitvindingen

- Award diploma's, medailles en certificaten

Relevant nieuws

TIME noemt uitvinder Gitanjali Rao als allereerste Kid of the Year
KAT DE BOUWER: KAN ZIJ HET DOEN? JA DAT KAN ZE!
Jonge uitvinders met groot potentieel op iENA 2018
Jonge uitvinders in IIDC Invention Competition 2018
Vietnam Nationale innovatiewedstrijd voor jongeren en kinderen
Uitstekende eer verleend aan Winfried Sturm: iENA 2018