Vergadering van het IFIA Executive Committee

Het belangrijkste doel van de vergadering van het Directiecomité van IFIA, die tweejaarlijks wordt gehouden na de oproeping van de IFIA-president, is het onderschrijven van een unaniem akkoord over de kwesties die tijdens de vergadering in de vorm van een agenda worden gepresenteerd. Leden van het Uitvoerend Comité, die door de Algemene Vergadering worden gekozen voor twee jaar, bereiken de unanieme overeenstemming over de gepresenteerde kwesties.

IFIA President is verplicht een rapport op te stellen over de activiteiten die binnen het budget en de middelen van IFIA worden uitgevoerd om de IFIA-positie op mondiaal niveau te versterken.

Toelating van nieuwe leden is een van de verplichtingen die onder de bevoegdheid van EXCO-leden vallen. Bovendien moeten de door de voorzitter of de leden voorgestelde projecten tijdens de vergadering worden gepresenteerd om de mogelijkheid van hun uitvoering te onderzoeken. De organisatie van de internationale evenementen op het gebied van uitvinding en innovatie is het andere onderwerp dat de goedkeuring van EXCO-leden moet krijgen.

Vertalen »