College van Deskundigen Jeugdnetwerk

Winfried Sturm Winfried Sturm Winfried Sturm Winfried Sturm Winfried Sturm
Winfried Sturm Stephen Key Marcelo Vivacqua Radwan Chouaib Tom Gray
Department Manager inventRight Medeoprichter ABIPIR Voorzitter EC Membe CEO van Make48

IFIA Youth Network heeft altijd beweerd dat het hebben van een moderne en technologisch geavanceerde samenleving diep geworteld is in het uitrusten van de jonge generatie met innovatieve kennis, vaardigheden en hulpmiddelen. Jonge mannen en vrouwen hebben de potentie, creativiteit en moed om verandering in de samenleving teweeg te brengen, invloed uit te oefenen in de wereld en innovatieve oplossingen te bedenken voor de bestaande problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.

De primaire focus van IFIA Youth Network-activiteiten is het versterken van jonge vrouwen en mannen en het creëren van een stimulerende omgeving voor jongeren om innovatieverandering te stimuleren, afhankelijk van het jeugdnetwerk. Via dit netwerk krijgen de ingenieuze jongeren een uitgelezen kans om samen te komen en innovatieve acties te ondernemen.

Daartoe heeft IFIA een raad van experts ontwikkeld die professionele ondernemers bijeenbrengt om advies te geven op hun vakgebied. Ondertussen organiseert IFIA jaarlijks verschillende uitvindtentoonstellingen voor de jonge uitvinders om hun baanbrekende innovaties te vertegenwoordigen en een aandeel te hebben in de ontwikkeling van hun steeds veranderende samenleving.

Verplichtingen van leden

Van de aangesloten verenigingen van het IFIA Youth Network wordt verwacht dat ze de volgende doelen bereiken:

- Organiseer gerelateerde workshops en seminars op scholen of universiteiten

- Bied technische ondersteuning met betrekking tot IP

- Bewustmaking over IFIA International Exhibitions

- Creëer een netwerk met lidverenigingen van IFIA Youth Network

- Deel ervaringen en vaardigheden met de leden

- Organiseer jaarlijkse bijeenkomsten om de ontwikkelingen te bespreken

- Deel de succesverhalen van uitvinders met de leden en het IFIA-secretariaat

- Organiseer nationale of internationale jeugdwedstrijden, Olympiaden of uitvindingen

- Toekenning van diploma's, medailles en certificaten

Laad meer
Vertalen »