Slider

Uitvindersassistentieprogramma

IFIA heeft altijd gestreden om de bescherming van de rechten van uitvinders te waarborgen, hen te ondersteunen bij de procedure voor het commercialiseren van uitvindingen en het bewustzijn te vergroten over het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien en intellectuele eigendomsrechten door middel van een breed scala aan activiteiten, zoals het organiseren van workshops, het houden van seminars en het samenwerken met andere internationale organisaties enz. Om de uitvinders in dit opzicht verder bij te staan, is IFIA erin geslaagd de sponsor te zijn van het World Economic Forum (WEF) en het Inventor Assistant Program (IAP) van de World Intellectual Property Organization (WIPO) dat parallel loopt met de primaire doelstellingen van IFIA.

Het belangrijkste doel van IAP is om zoveel mogelijk uitvinders met onvoldoende middelen in hun lokale IP-systemen te brengen door hen de kennis, hulpmiddelen en middelen te geven die ze nodig hebben om volledige aanvragen in te dienen, een inhoudelijk onderzoek te ondergaan en uiteindelijk te genieten van de voordelen van een naar behoren uitgegeven octrooi. Fundamenteel voor deze missie is de gedeelde overtuiging dat creativiteit en geweldige ideeën komen van mensen van alle rangen en standen, en dat een echt succesvol IP-systeem daarom een ​​systeem is dat voor iedereen toegankelijk is, ongeacht hun sociaaleconomische status, geografie of financiële middelen.

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot IAP, één voor professionele aanvragers die namens zichzelf een octrooiaanvraag hebben ingediend, en één voor uitvinders die nog geen aanvraag bij het lokale octrooibureau hebben ingediend. Voor het eerste pad is het lokale Octrooibureau verantwoordelijk voor het informeren van aanvragers over het bestaan, de criteria, procedures en regels van de WIPO WEF IAP na ontvangst van de aanvraag. Elke aanvrager zal dan individueel beslissen of hij of zij een aanvraag indient voor de WIPO WEF IAP, wat rechtstreeks gebeurt bij het WIPO Clearing House. Voor het tweede pad wordt verwacht dat het lokale octrooibureau en / of andere lokale overheidsinstanties zullen helpen bij het promoten van het online onderwijsprogramma dat wordt aangeboden door WIPO, of andere gelijkwaardige cursussen die kunnen worden ontwikkeld voor een specifiek land en worden aangeboden via het lokale octrooibureau.

Controleer voor meer informatie over IAP:

 www.wipo.int/iap/en

Hier kunt u zich inschrijven voor de Pro Bono-cursus (Engelse versie)

Hier kunt u zich inschrijven voor de Pro Bono-cursus (Franse versie)

Beginnend als een proefprogramma in Colombia in 2015, zal het IAP worden opgezet als een partnerschap tussen de nationale regering van elk deelnemend land ("Lidstaat"), WIPO, het WEF's Intellectual Property for Economic Prosperity Project (IPEP) waarvan dit programma is onderdeel, en IP-adviseur is gekwalificeerd om deelnemende uitvinders in een of meer lidstaten te oefenen en te vertegenwoordigen.

Gerelateerd nieuws

Masterclass in Marokko: hoe het IAP zijn experts bijschrijft

IFIA in de internationale lancering van het WIPO-programma

Inventor Assistance Program-Presentation File

MARKETING PARTNERS

HK | GI

EXPO 2020