VERPLICHTINGEN VAN HET LID

VERPLICHTINGEN VAN HET IFIA-LID

De volgende verplichtingen van het IFIA-lid moeten worden vervuld: 

1. Deelname aan IFIA-evenementen

De leden moeten minstens eenmaal per jaar deelnemen aan IFIA officieel erkende evenementen, waarvan u de lijst in onderstaande link kunt zien, en de prestaties van de nationale uitvinders demonstreren om bij te dragen aan de erkenning van uitvinders internationaal: https://www.ifia.com/ifia-event-schedule/

2. Deelname aan vergaderingen van de Algemene Vergadering van IFIA

Deze bijeenkomst wordt tweejaarlijks gehouden in een van de IFIA-lidstaten. De leden worden 3-1 maanden voor het evenement op de hoogte gebracht van de datum en de locatie van de bijeenkomst. De aanwezigheid van gewone leden is verplicht, in het geval dat zij op geen enkele manier kunnen aanwezig zijn, wordt van hen verwacht dat zij een volmachtbrief sturen waarin een ander lid wordt gemachtigd om namens hen te stemmen. Als u niet deelneemt aan twee opeenvolgende vergaderingen van de Algemene Vergadering, wordt het volledige lidmaatschap geschorst.

3. Indiening van het jaarverslag bij IFIA

Alle leden moeten het IFIA-secretariaat op de hoogte houden van alle activiteiten die ze jaarlijks uitvoeren om het bewustzijn over de uitvinding en innovatie te vergroten. Elk jaar in december sturen de leden een jaarlijks activiteitenverslag met een rapport over:

  • de leiding en leden van de vereniging
  • georganiseerde nationale of internationale evenementen zoals educatieve workshops, tentoonstellingen, seminars, conferenties of congressen en etc.
  • de uitvindingen die zijn ontwikkeld, gepatenteerd, prototype of gecommercialiseerd met behulp van de verenigingen
  • deelname aan IFIA-evenementen

4. Betaling van de jaarlijkse contributie

Volgens IFIA-statuten zijn de leden verplicht hun lidmaatschapsbijdrage in januari van elk jaar te betalen. De lidmaatschapsbijdrage varieert naargelang de status van het land dat woedt van onderontwikkelde, zich ontwikkelende en ontwikkelde landen.

Indien een van de gewone leden niet handelt op basis van de bovengenoemde criteria, presenteert het voorzitterschap een verslag van hun gebrek aan betrokkenheid bij het uitvoerend comité, wordt hun lidmaatschap opgeschort en wordt hun lidmaatschapsstatus bepaald in de volgende algemene vergadering vergadering.