IFIA-technologieoverdracht

IFIA-leden zijn gemachtigd om IFIA Technology Transfer Offices (TTO's) op te richten in IFIA-lidstaten. TTO's werken onder toezicht en begeleiding van het Technology Transfer Secretariat (TTS), gevestigd in het IFIA-secretariaat, om te voldoen aan de vereisten van het Technology Transfer Centre (TTC). TTC-vestigingen houden regionaal toezicht op de activiteiten van TTO's. IFIA kan TTC-vestigingen vinden op gespecialiseerde gebieden zoals elektronica, computer, enz. Dit is mogelijk in het geval dat de leden die in speciale gebieden werken, het IFIA-secretariaat hierom vragen. Als IFIA meerdere leden in één land heeft, kan een van de leden de leiding over de TTO hebben na goedkeuring van de leden van het uitvoerend comité en wordt van de resterende leden verwacht dat ze samenwerken met hun nationale TTO.

IFIA Commercialization and Sustainability Unit (IFIA - CSU) heeft tot doel het ware potentieel van innovaties te ontsluiten door Innovation Rockstars en Early Breakthroughs te ondersteunen in 6 gebieden met een grote impact, zonder de intentie om winst te maken. U kunt zich nu aanmelden voor IFIA-CSU Grand Innovation Challenge.

IFIA TTC

TT Aanvraagformulier

KIPA | Korea

STIK | Zweden

IFIA CSU

IFIA Commercialization and Sustainability Unit (IFIA - CSU) heeft tot doel het ware potentieel van innovaties te ontsluiten door Innovation Rockstars en Early Breakthroughs te ondersteunen in 6 gebieden met een grote impact, zonder de intentie om winst te maken. U kunt zich aanmelden voor IFIA-CSU Grand Innovation Challenge .

Deze 5 kandidaten hebben:

1- Toegang tot speciale wereldwijde netwerken, bronnen, platforms, experts, mentoren, investeerdersgroepen en innovatieroadshows om face-to-face exposure te bieden aan investeerders en grote medewerkers (publiek en privé)

2- Mogelijkheid om betrokken te zijn voor brede acceptatie via grote wereldwijde ontwikkelingsprogramma's door multilaterale bureaus, donoren, regeringen

3- Mogelijkheid om betrokken te zijn bij wereldwijde implementatieprogramma's van de Sustainability Development Goal (SDG) Accelerator

4- Gedefinieerde samenwerkingsmogelijkheden en markten worden nagestreefd voor ontwikkeling, commercialisering, investeringen

5- Beperkte periode (12 maanden) blootstelling en vertegenwoordiging op wereldwijde platforms en vlaggenschipprogramma's en evenementen

Klik om aan te vragen IFIA-CSU Grand Innovation Challenge.

blanco

MARKETING PARTNERS

Behalve de oplossingen die de gebruikers worden aangeboden via het kantoor van IFIA-leden, zijn er andere partnerschappen opgezet om de commercialisering van uitvindingen te ondersteunen. In deze sectie vindt u meer relevante informatie. Lees de informatie in elke sectie zorgvuldig door.

IFIA verwacht van u dat u de nodige maatregelen neemt voor de juridische bescherming van uw uitvinding voordat u deze hier registreert. IFIA is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de openbaarmaking van uw uitvinding en uw klachten zijn niet aanvaardbaar.

HK | GI

EXPO 2020