IFIA-LEDEN
IFIA-leden die het primaire orgaan van IFIA vormen, worden ingedeeld in drie categorieën: volledig, corresponderend en samenwerkend op basis van hun stemstatuut, datum van oprichting en soort activiteiten.
Spelenpauze
Slider

IFIA OVEREENKOMENDE LEDEN

Overeenkomstige leden hebben geen stemrecht en omvatten:

  • Andere uitvindersverenigingen dan degene die een land als volwaardig lid vertegenwoordigt (dwz lokale uitvindersverenigingen of organisaties en verenigingen die specifiek zijn voor vrouwen of jongeren);
  • Verenigingen van wetenschappers, onderzoekers, enz .;
  • Bedrijven en bedrijven, met name micro- en kleine ondernemingen;
  • Overheidsinstanties die inventieve activiteiten bevorderen;
  • Innovatiecentra, onderzoekscentra en universiteiten.

Samenvatting van de rechten:

  • Spreek op de Algemene Vergadering
  • Upgraden naar volledig lidmaatschap bij het bereiken van de operationele fase
  • IFIA's diensten en aanbiedingen voor evenementenregistratie, enz.
  • Accreditatie (IFIA-certificaat van lidmaatschap).

Corresponderende leden

blanco

Corresponderende leden

Corresponderende leden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende activiteiten om IFIA-doelstellingen te promoten:

1. Deelname aan IFIA-evenementen (minstens een keer per jaar)

2. Deelname aan vergaderingen van de Algemene Vergadering die tweemaal per jaar worden gehouden (deelname is willekeurig maar zonder stemrecht).

3. Indiening van het jaarverslag bij IFIA
ik. Het aantal actieve leden van de vereniging
ii. Het aantal georganiseerde nationale of internationale evenementen zoals educatieve workshops, tentoonstellingen, seminars, conferenties of congressen en etc.
iii. Een volledig rapport van uitvindingen die op de markt worden gebracht
iv. Indiening van het meest recente rapport over het leiderschap van de entiteit
v. Indiening van een verslag over de deelname aan het IFIA-evenement
4. Betaling van de jaarlijkse contributie te zijner tijd

Indien een van de corresponderende leden niet handelt op basis van de bovengenoemde criteria, presenteert het voorzitterschap een verslag van hun gebrek aan activiteit aan het uitvoerend comité, wordt hun lidmaatschap opgeschort en wordt hun lidmaatschapsstatus vastgesteld in de volgende generaal Vergadering.