IFIA-LEDEN
IFIA-leden die het primaire orgaan van IFIA vormen, worden ingedeeld in drie categorieën: volledig, corresponderend en samenwerkend op basis van hun stemstatuut, datum van oprichting en soort activiteiten.
Spelenpauze
Slider

IFIA SAMENWERKENDE LEDEN

Samenwerkende leden zijn de International Invention Exhibitions die jaarlijks worden georganiseerd onder de bescherming van IFIA. Ze hebben geen stemrecht.

Samenvatting van de rechten:

  • Spreek op de Algemene Vergadering
  • Upgraden naar volledig lidmaatschap bij het bereiken van de operationele fase
  • IFIA's diensten en aanbiedingen voor evenementenregistratie, enz.
  • Accreditatie (IFIA-certificaat van lidmaatschap).

Samenwerkende leden

blanco

Samenwerkende leden

Samenwerkende ledenverantwoordelijkheden

Samenwerkende leden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende activiteiten om IFIA-doelen te promoten:

1. Deelname aan IFIA-evenementen (minstens één keer per jaar)

2. Deelname aan vergaderingen van de Algemene Vergadering die tweemaal per jaar worden gehouden (deelname is willekeurig maar zonder stemrecht)

3. Indiening van het jaarverslag bij IFIA
ik. Het aantal actieve leden van de vereniging
ii. Het aantal georganiseerde nationale of internationale evenementen zoals educatieve workshops, tentoonstellingen, seminars, conferenties of congressen en etc.
iii. Een volledig rapport van uitvindingen die op de markt worden gebracht
iv. Indiening van het meest recente rapport over het leiderschap van de entiteit
v. Indiening van een verslag over de deelname aan IFIA-evenement
4. Betaling van de jaarlijkse contributie te zijner tijd

Indien een van de meewerkende leden niet handelt op basis van de bovengenoemde criteria, presenteert het voorzitterschap een verslag van hun gebrek aan activiteit aan het uitvoerend comité, wordt hun lidmaatschap geschorst en wordt hun lidmaatschapsstatus bepaald in de volgende algemene vergadering vergadering.