Slider

Nationale en internationale innovatiesubsidies en financieringsmogelijkheden

De IFIA-partners ' Er wordt geadverteerd dat financieringsmogelijkheden voor uitvinders in verschillende sectoren, waaronder energie, milieu en gezondheid, bijdragen tot de ontwikkeling van een veiligere en betere wereld.

De innovatiesubsidies en financieringsmogelijkheden in verschillende sectoren, waaronder energie, milieu, robotica, geneeskunde, civiele techniek, ruimte, voertuig, slimme huizen en steden, gezondheid, gereedschappen, machines, mechanica, scheikunde, innovators voor jongeren en vrouwen en enz ... worden geadverteerd in om de eigenaars, uitvinders en innovatoren van ideeën aan te moedigen hun aanvragen in te dienen en bij te dragen aan de ontwikkeling van een veiligere en betere wereld. De aanvragen worden beoordeeld door de desbetreffende expertraad en aan de geselecteerde aanvragen wordt financiering aangeboden in de vorm van awards / prijzen en beurzen. De aanvragen moeten binnen de gestelde termijn worden afgerond.

Financieringsmogelijkheden

BIXPO: Gwangju, Zuid-Korea 4-6 november 2021
FITI-2020 - SLAAS / SLIC-conferentie over van innovatie tot impact
Hoe kunnen WIPO-services en -initiatieven u helpen uw IP te beschermen
Inheemse gemeenschappen Fellowship van MIT Solve
De Elevate Prize van MIT Solve
Learning for Girls & Women Challenge van MIT Solve