IFIA-LEDEN
IFIA-leden die het primaire orgaan van IFIA vormen, worden ingedeeld in drie categorieën: volledig, corresponderend en samenwerkend op basis van hun stemstatuut, datum van oprichting en soort activiteiten.
Spelenpauze
Slider

IFIA VOLLEDIGE LEDEN

IFIA Volwaardige leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering en omvatten nationale verenigingen waarvan de doelstellingen en activiteiten in grote lijnen overeenkomen met die van de Federatie en de statuten van de Federatie.

Samenvatting van de rechten:

  • Spreek en stem op de Algemene Vergadering.
  • Geschiktheid voor IFIA-bestuursorganen.
  • De hoogste IFIA-services en de beste aanbiedingen voor evenementregistratie, enz.
  • Accreditatie (IFIA-certificaat van volledig lidmaatschap).

Profiel:

  • Nationale uitvinders / innovatorverenigingen / instellingen / verenigingen
  • Verenigingen van wetenschappers, onderzoekers, ondernemers
  • Innovatiecentra en onderzoekscentra

Volledige leden

blanco

De vlaggen waarop een blauwe punt is geplaatst, worden geïdentificeerd als kandidaat-leden. Kandidaat-leden zijn nationale verenigingen in de vroege ontwikkelingsstadia of verenigingen die verzoeken om volwaardig lid te worden. Ze hebben geen stemrecht. Als ze sterk deelnemen aan IFIA-activiteiten, kunnen ze na goedkeuring van het Directiecomité als volwaardig lid worden aanvaard.

VOLLEDIGE LEDEN

VOLLEDIGE LID Verantwoordelijkheden

Volwaardige leden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende activiteiten om IFIA-doelen te promoten:

1. Deelname aan IFIA-evenementen (minstens een keer per jaar)

2. Deelname aan bijeenkomsten van de Algemene Vergadering die tweejaarlijks worden gehouden (de aanwezigheid van Volwaardig Lid is verplicht. Anders worden ze geacht een volmachtbrief te sturen waarin een ander lid wordt gemachtigd om te stemmen. Niet deelnemen aan twee opeenvolgende vergaderingen van de Algemene Vergadering zal leiden tot de schorsing van het volledige lidmaatschap. )

3. Indiening van het jaarverslag bij IFIA
ik. Het aantal actieve leden van de vereniging
ii. Het aantal georganiseerde nationale of internationale evenementen zoals educatieve workshops, tentoonstellingen, seminars, conferenties of congressen en etc.
iii. Een volledig rapport van uitvindingen die op de markt worden gebracht
iv. Indiening van het meest recente rapport over het leiderschap van de entiteit
v. Indiening van een verslag over de deelname aan het IFIA-evenement
4. Betaling van de jaarlijkse contributie te zijner tijd

In het geval dat een van de gewone leden niet handelt op basis van de bovengenoemde criteria, legt het voorzitterschap een rapport van hun gebrek aan activiteit voor aan het uitvoerend comité, hun lidmaatschap wordt geschorst en hun lidmaatschapsstatus zal worden beslist in de volgende algemene Vergadering vergadering.