Wat is IFIA?
IFIA is het wereldwijde platform voor uitvinding en innovatie

enthousiastelingen, uitvinders en uitvindingenverenigingen, innovatie- en technologie-evenementen, innovatieve kennis en samenwerking.
Afbeelding is niet beschikbaar
Slider

International Federation of Inventors Associations is een non-profitorganisatie die tot doel heeft de cultuur van uitvindingen te verspreiden en innovatie te ondersteunen, technologie voor uitvindersoverdracht en samenwerking met de gerelateerde organisaties.

IFIA werkt nauw samen met internationale organisaties die van belang zijn bij het realiseren van haar doelstellingen. Opgericht in 1968

IFIA heeft zijn hoofdkantoor in Genève, Zwitserland, en wordt erkend als een organisatie van openbaar nut door de Republiek en het kanton Genève.

De International Federation of Inventors 'Associations (IFIA), opgericht in 1968, is een non-profitorganisatie waarvan de activiteiten door de Zwitserse regering zijn goedgekeurd als openbaar nut. IFIA roept meer dan 175 leden uit 100 landen bijeen die toegewijd samenwerken om innovaties en uitvinders over de hele wereld te ondersteunen.

INFOINVENT 2017 Jonge uitvinders
Innovacities Afrika 2017
poolse jonge uitvinder vertegenwoordigde finalisten van de Young Inventor-competitie in Polen

IFIA organiseert internationale tentoonstellingen over uitvindingen, wetenschappelijke seminars en workshops met de medewerking van andere internationale organisaties om haar leden de kans te bieden hun innovaties te demonstreren en te profiteren van de schat aan kennis. Bovendien organiseert IFIA het internationale congres en de conferentie waar alle leden vrijelijk de dialoog kunnen aangaan en hun standpunten kunnen uitwisselen met betrekking tot het verder promoten van de inventieve en ondernemersgeest. Bovendien stelt sociale netwerken op IFIA-evenementen organisaties in staat hun contacten en kennisbasis uit te breiden om mogelijke commercialisering met verschillende belanghebbenden te verkennen.
De middelen van de federatie zijn afkomstig van schenkingen en legaten, sponsoring, overheidssubsidies, lidmaatschapsbijdragen of andere middelen die door de wet zijn toegestaan. De fondsen worden aangewend in overeenstemming met de sociale doelstellingen van de Vereniging na goedkeuring door het Directiecomité.

IFIA is het wereldwijde platform voor liefhebbers van uitvindingen en innovatie, uitvinders en verenigingen van uitvindingen. Deze non-profitorganisatie heeft tot doel de cultuur van uitvinding en innovatie te verspreiden, uitvinders te ondersteunen, technologie over te dragen en samenwerking tot stand te brengen met de gerelateerde organisaties. Sinds haar oprichting heeft IFIA moeite gedaan om het publiek bewust te maken van het belang van uitvinders voor het welzijn van de samenleving en om de rechten van de uitvinders te beschermen.

Daarnaast houdt IFIA internationale tentoonstellingen, congressen en conferenties waar alle leden vrijelijk in dialoog kunnen treden en hun mening kunnen uitwisselen over het verder promoten van de inventieve en ondernemende geest. Bovendien kunnen organisaties door de evenementen op sociale media te promoten hun contacten en kennisbasis uitbreiden om mogelijke commercialisering met verschillende belanghebbenden te verkennen.

isif rapport 2020
Bezoekers in Geneva Inventions 2018

IFIA brengt meer dan 175 leden samen uit 100 landen die toegewijd samenwerken om innovaties en uitvinders over de hele wereld te ondersteunen.

Sinds het begin van haar activiteiten heeft IFIA moeite gehad om de cultuur van uitvinding en innovatie te verspreiden, en om het publiek bewust te maken van het belang van uitvinders voor het welzijn van de samenleving.Zonder hen is het onmogelijk om gelijke tred te houden met de snel evoluerende en moderne technologieën. Het andere doel waarnaar IFIA niet heeft opgehouden te streven, is de bescherming van de rechten van de uitvinders.

 

IFIA heeft zijn best gedaan om de doelen en doelstellingen te bereiken die ervoor zijn gesteld gedurende deze 50 jaar. Het heeft geprobeerd de uitvinders te helpen en de cultuur van de uitvinding aan iedereen over de hele wereld te presenteren.

IFIA organiseert internationale uitvindtentoonstellingen, wetenschappelijke seminars, workshops in samenwerking met andere internationale organisaties om haar leden de kans te geven hun innovaties te demonstreren en te profiteren van haar schat aan kennis. Door uitvinders te ondersteunen, helpen we de uitvinders- en innovatiegemeenschap. En om dat doel te bereiken, selecteren en belonen we elk jaar de beste uitvinders onder de vele deelnemers ter wereld met waardevolle medailles als de beste uitvinding en prijzen.

deze aanpak zal uitvinders ook helpen hun uitvindingen uit te breiden. Ondertussen werken we om onze plicht te vervullen samen met veel overheidsgerelateerde organisaties, werken we aan innovatie-onderwijs en proberen we technologie naar een heel nieuw niveau te brengen.

stand met ifia-logo