Slider

WAT IS IFIA?

IFIA is het wereldwijde platform voor uitvinding en innovatie

enthousiastelingen, uitvinders en uitvindingenverenigingen, innovatie- en technologie-evenementen, innovatieve kennis en samenwerking.

blancoInternational Federation of Inventors Associations is een non-profitorganisatie die tot doel heeft de cultuur van uitvindingen te verspreiden en innovatie te ondersteunen, technologie voor uitvindersoverdracht en samenwerking met de gerelateerde organisaties.

IFIA werkt nauw samen met internationale organisaties die van belang zijn bij het realiseren van haar doelstellingen. IFIA, opgericht in 1968, heeft zijn hoofdkantoor in Genève, Zwitserland, en wordt erkend als een openbare nutsbedrijf door de Republiek en het kanton Genève.

De International Federation of Inventors 'Associations (IFIA), opgericht in 1968, is een non-profitorganisatie waarvan de activiteiten door de Zwitserse regering als openbaar nut zijn erkend. IFIA brengt meer dan 175 leden samen uit 100 landen die toegewijd samenwerken om innovaties en uitvinders over de hele wereld te ondersteunen.

Sinds de start van haar activiteiten heeft IFIA geworsteld om de cultuur van uitvinding en innovatie te verspreiden en om het publiek bewust te maken van het belang van uitvinders voor het welzijn van de samenleving, zonder dat het onmogelijk is om de snel evoluerende en moderne technologieën. Het andere doel waarvoor IFIA niet is opgehouden, is de bescherming van de rechten van de uitvinders.

IFIA organiseert internationale uitvindtentoonstellingen, wetenschappelijke seminars, workshops in samenwerking met andere internationale organisaties om haar leden de kans te bieden hun innovaties te laten zien en te profiteren van de schat aan kennis. blancoDaarnaast houdt IFIA het Internationale Congres en de Conferentie waar alle leden vrijelijk in dialoog kunnen treden en hun mening kunnen uitwisselen over het verder bevorderen van de inventieve en ondernemende geest. Bovendien stelt sociaal netwerken op IFIA-evenementen organisaties in staat hun contacten en kennisbasis uit te breiden om mogelijke commercialisering met verschillende belanghebbenden te verkennen.
De middelen van de federatie zijn afkomstig van schenkingen en legaten, sponsoring, overheidssubsidies, lidmaatschapsbijdragen of andere middelen die wettelijk zijn toegestaan. De fondsen worden gebruikt in overeenstemming met de sociale doelstellingen van de Vereniging na goedkeuring van het Directiecomité.

IFIA is het wereldwijde platform voor liefhebbers van uitvindingen en innovatie, uitvinders en uitvindingenverenigingen. Deze non-profitorganisatie heeft tot doel de cultuur van uitvinding en innovatie te verspreiden, uitvinders te ondersteunen, technologie over te dragen en samenwerking met de gerelateerde organisaties tot stand te brengen. Sinds haar oprichting worstelt IFIA om het publiek bewust te maken van het belang van uitvinders voor het welzijn van de samenleving en om de rechten van uitvinders te beschermen.

Daarnaast houdt IFIA internationale tentoonstellingen, congressen en conferenties waar alle leden vrijelijk in dialoog kunnen treden en hun mening kunnen uitwisselen over het verder promoten van de inventieve en ondernemende geest. Bovendien kunnen organisaties door de evenementen op sociale media te promoten hun contacten en kennisbasis uitbreiden om mogelijke commercialisering met verschillende belanghebbenden te verkennen.

Gedurende deze 50 jaar heeft IFIA haar best gedaan om de gestelde doelen en doelstellingen te bereiken. Het heeft geprobeerd de uitvinders te helpen en de cultuur van de uitvinding aan iedereen over de hele wereld te presenteren.

IFIA organiseert internationale uitvindtentoonstellingen, wetenschappelijke seminars, workshops in samenwerking met andere internationale organisaties om haar leden de kans te geven hun innovaties te demonstreren en te profiteren van haar schat aan kennis. Door uitvinders te ondersteunen, helpen we de uitvinders- en innovatiegemeenschap. En om dat doel te bereiken, selecteren en belonen we elk jaar de beste uitvinders onder de vele deelnemers ter wereld met waardevolle medailles als de beste uitvinding en prijzen.

deze aanpak zal uitvinders ook helpen hun uitvindingen uit te breiden. Ondertussen werken we om onze plicht te vervullen samen met veel overheidsgerelateerde organisaties, werken we aan innovatie-onderwijs en proberen we technologie naar een heel nieuw niveau te brengen.

GESCHIEDENIS VAN IFIA

Tijdens de eerste Internationale Uitvindersconferentie die op 11 juli 1968 in Londen werd gehouden, werd de eerste effectieve internationale samenwerking tussen de nationale uitvindersverenigingen gestimuleerd en werd de Internationale Federatie van Uitvindersverenigingen opgericht. De vertegenwoordigers van zeven uitvindersverenigingen uit Denemarken, Finland, West-Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden en Zwitserland waren aanwezig op de conferentie.


blancoDe heer Harald, directeur van het Zweedse bureau voor uitvindingen, verzamelde gedurende een aantal jaren in samenwerking met de heer Leif Nordstrand informatie en legde contacten in andere landen en werkte stilletjes weg om de weg te banen voor de vorming van internationale uitvindersorganen.
De eerste statuten werden opgesteld op 27 juni 1968, verspreid vóór de conferentie en goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering.

De eerste president van de nieuw opgerichte uitvindersfederatie werd gekozen tot de heer WA Richardson, voorzitter van het British Institute of Patentees and Inventors. De vice-presidenten waren Dr. F. Burmester (West-Duitsland), S. Green (Groot-Brittannië), F. Pfaffli (Zwitserland), H. Romanus (Zweden) en de voorzitter was S. Green (Groot-Brittannië). Het IFIA-secretariaat werd geopend in Abbey House 207, Victoria Street 2-8, Westminster, Londen, en de heer ALT Cotterell, secretaris van de British Association, werd verkozen tot secretaris van de Federatie.

De raad van het Institute of Patentees and Inventors, Londen, gaf op donderdag 11 juli een diner in de Hotel Café Royal, Regent Street, Londen, ter herdenking van de inauguratie van de nieuwe Federatie.
Het eerste bulletin werd in september 1968 gepubliceerd, inclusief een bericht van de president waarin hij de doelstellingen van de federatie formeerde. Het eerste internationale symposium over de situatie van uitvinders werd van 21 tot en met 24 mei 1984 gezamenlijk georganiseerd door de International Federation of Inventors 'Associations and World Intellectual Property Organization in het WIPO-hoofdkantoor in Genève.

IFIA's 50 jaar activiteit

IFIA Wikipedia

Wikipedia is een gratis online encyclopedie, gemaakt en bewerkt door vrijwilligers over de hele wereld en gehost door de Wikimedia Foundation.

De IFIA-pagina op Wikipedia is beschikbaar in meer dan 9 talen:
IFIA Wikipedia

IFIA GESCHIEDENIS FOTO'S

Vertalen »